Diverse information
om resultater

Her finder du diverse information om skolen og børnebyen samt et indskrivningslink. På uvm.dk kan der læses mere om skolens resultater.

xadwcCiw

Trivselsmåling

Vi følger elevernes trivsel hvert år

Hvert år gennemføres en trivselsmåling blandt eleverne. Når klasserne har gennemført trivselsmålingen får klassetemaet klassens rapport. Ud fra denne laves en handleplan med udvalgte fokuspunkter, som vi arbejder med. Handleplanens fokuspunkter præsenteres for forældrene på et forældremøde. Se resultater fra trivselsmålingen i henholdsvis Agerbæk og Starup.

ORDo9IcA

Brugertilfredshedsundersøgelse

Vores seneste brugertilfredshedsundersøgelse - 2017

Ved BTU i 2017 valgte vi efterfølgende at sætte fokus på to områder - At skabe en skoledag med motion og bevægelse - At inddrage omverdenen og naturen i undervisningen. Temaerne hænger sammen med folkeskolereformens mål om, at alle elever gennemsnitligt skal bevæge sig 45 minutter dagligt samt inddrage lokalsamfundet i undervisningen. Målet er at skabe en spændende og varieret skoledag.

jH-9SBnj

Skolens kvalitetsrapport

I kvalitetsrapporten kan man følge udvalgte nøgletal og resultater for skolen. Resultater fra nationale tests, afgangsprøvekarakterer og trivselsmålinger findes her. Kvalitetsrapporten fungerer som et redskab til lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Ab9huRGA

Åbningstider

Agerbæk Skole 7.30-15.30  og Starup Skole 7.30-15.15

fgo5D_EA