Diverse information
om resultater

Her finder du diverse information om skolen og børnebyen samt et indskrivningslink. På uvm.dk kan der læses mere om skolens resultater.

xadwcCiw

Trivselsmåling/undervisningsmiljøvurdering

Vi følger elevernes trivsel hvert år

Hvert år gennemføres en trivselsmåling blandt eleverne. Når klasserne har gennemført trivselsmålingen får klassetemaet klassens rapport. Ud fra denne laves en handleplan med udvalgte fokuspunkter, som vi arbejder med. Handleplanens fokuspunkter præsenteres for forældrene på et forældremøde. Se resultater fra trivselsmålingen i henholdsvis Agerbæk og Starup.

ORDo9IcA

Brugertilfredshedsundersøgelse

Vores seneste brugertilfredshedsundersøgelse - 2020

Der blev foretaget brugertilfredshedsundersøgelse af skolen i marts 2020.
Som opfølgning på dette drøftes brugernes tilkendegivelser i klasseteamet.
Klasseteamet sammenholder herefter forældrenes tilkendegivelser med klassens handleplan for trivsel, som vi har lavet på baggrund af elevernes trivselsundersøgelse.
Undervejs vurderes det, om klassens indsatser i trivselshandleplanen skal justeres på baggrund af forældrenes tilkendegivelser – det drøftes også, hvad status er for indsatserne i trivselshandleplanen.

jH-9SBnj

Skolens kvalitetsrapport

I kvalitetsrapporten kan man følge udvalgte nøgletal og resultater for skolen. Resultater fra nationale tests, afgangsprøvekarakterer og trivselsmålinger findes her. Kvalitetsrapporten fungerer som et redskab til lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Ab9huRGA

Åbningstider

Agerbæk Skole 7.30-15.30  og Starup Skole 7.30-15.15

fgo5D_EA