Fællesbestyrelsen for Agerbæk Skole og Starup Børneby

Fællesbestyrelsen er forældrenes mulighed for aktiv deltagelse i det spændende arbejde omkring skolen og børnebyen.

pmmYNUzg

Vores principper

Skole-hjem samarbejde

Klik på linket for at se pdf. udgave af
princip for skole-hjemsamarbejde

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen herunder elevplanen

Fællesarrangementer for elever i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.

Arbejdets fordeling mellem det pædagogiske personale

Undervisningens organisering herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, dagenes længde, valgfag, specialundervisning, klassedannelse og § 5, stk. 5.

Opfyldelse af undervisningspligten gennem musik eller eliteidrætsudøvelse

Arbejdet med børnenes udvikling i organisationens faglige og sociale fællesskaber

Fællesbestyrelsen

Susanne Kiholm Brorsen

Forældrevalgt / Tlf. 2246 0543

Mette Ibsen Scherfig

Formand / Tlf. 5120 6503

Carsten Drangsfeldt Jensen

Forældrevalgt / Tlf. 4064 5025

Vibeke Birk Kortegaard

Næstformand / Tlf. 2619 8141

Johnny Pedersen

Forældrevalgt / Tlf. 2531 8291

Lykke Rosengreen Andersen

Forældrevalgt / Tlf. 2280 5772

Dorthe Clemensen

Forældrevalgt (børnehaven)

Referater

Se kommende møder, seneste referater eller find tidligere referater.

Mødeplan for skoleåret 2022-2023
23. august, 27. september, 2. november, 13. december,
7. februar, 21. marts, 2. maj, 13. juni

jYkpsaQg

Åbningstider

Agerbæk Skole 7.30-15.30 Starup Skole 7.30-15.15

S9n0yhxQ