Glæde, læring, ansvar og dannelse

Hos os arbejder vi hver dag på at skabe glæde, læring, ansvar og dannelse hos vores børn i samarbejde med forældrene.

FeY5SzPQ

Skolelederen har ordet

På Agerbæk Skole og Starup Børneby arbejder vi hver dag på at skabe gode læringssituationer og trygge rammer for alle børn. Vi inddrager nærmiljøet for at give børnene spændende og autentiske oplevelser som en del af dagligdagen, fordi vi tror på, at det styrker læringen, når tingene sættes i sammenhæng med verden uden for skolen.

Vi har et godt samarbejde med foreninger, virksomheder samt lodsejere i Agerbæk og Starup, hvilket hjælper os med at skabe en varieret dagligdag, som kan inspirere og udfolde barnets læring. Vi oplever god forældreopbakning og interesse i det daglige samarbejde, hvilket bidrager til at skabe trivsel og læring hos børnene.

Vi ser udviklingen af barnet som et fælles ansvar mellem institution og hjem, og der er et positivt engagement fra de involverede til at lykkes med dette. Vi har god tilslutning til arrangementer, hvor forældre kan deltage i løbet af året, hvilket medvirker til at styrke fællesskabet i huset.

Gennem dette gode samarbejde styrker vi barnets læring, og vi oplever, at alle omkring skolen og børnebyen arbejder for, at vi kan lykkes med vores vision om at skabe det glade børneliv.

Værdiregelsæt, ordensregler og antimobbestrategi

Hos os står vi sammen mod mobning

Vi arbejder ud fra denne handleplan mod mobning: 1. fase: Mobning søges stoppet ved en samtale mellem de berørte børn og klasselæreren. 2. fase: Klasselæreren indkalder de berørte børns forældre til en samtale, hvori børnene også deltager. 3. fase: Skoleledelsen inddrages. Der indkaldes til møde, hvor de berørte børns forældre deltager.
Vil du læse skolens antimobbestrategi, så tryk på

bNN81Un7

Vores værdigrundlag

Glæde

Vi skaber den røde tråd med nære og trygge overgange for barnet. Vi udvikler glade og livsparate børn. Alle børn anerkendes og accepteres i fællesskabet.

Læring

Vi arbejder med udviklende læringsmiljøer. Vi udfordrer alle børns læringspotentialer. Vi arbejder med en høj faglig standard baseret på professionel viden.

Ansvar

Med barnet i fokus har vi positive forventninger til medarbejdere, forældre og børn. Medarbejdere og forældre samarbejder om at skabe trivsel og læring hos barnet. Alle bidrager positivt til fællesskabet.

Dannelse

Vi gør børn kompetente til at udforske livets muligheder, med afsæt i naturen og det lokale miljø. Alle bidrager til et godt samarbejde baseret på ligeværd og respekt. Medarbejdere, børn og forældre viser engagement og interesse.

Ordblindeindsats

Et godt skoleliv trods læsevanskeligheder

Gennem skolens testsystem på de forskellige klassetrin samt viden fra dagligdagen, tages der stilling til, om der er behov for yderligere individuel udredning af barnet. Efter en eventuel udredning samles klasseteamet, læsevejlederen, forældrene og laver aftaler omkring tiltag og indsatser for eleven i henhold til skolens handleplan for ordblindhed.

RHdCW8RA

Åbningstider

Agerbæk Skole 7.30-15.30 Starup Børneby 7.30-15.15

z_U_gQeA